Patronat

logo-footer-retina

 

Organizujesz ciekawe wydarzenie? Chcesz dotrzeć do szerszego grona odbiorców? Zgłoś się do nas!

Chętnie obejmiemy patronatem medialnym przedsięwzięcia, akcje, inicjatywy i imprezy. Zasady przyznawania patronatu:

 

Z naszej strony oferujemy: 

1. Zamieszczenie w miesięczniku „Nowa Gazeta” informacji o danym wydarzeniu (artykułu ze zdjęciem lub reklamy).
2. Zamieszczenie plakatu imprezy na stronie internetowej www.nowa-gazeta.pl i na profilu „Nowej Gazety” na Facebooku
3. Zamieszczenie w miesięczniku „Nowa Gazeta” relacji/podsumowania z danego wydarzenia/imprezy.

Ze strony Organizatora wydarzenia oczekujemy:

1. Umieszczenia logo „Nowej Gazety” na wszelkich materiałach promujących wydarzenie (np. plakaty, afisze, ulotki, bilety, zaproszenia) oraz na internetowej stronie imprezy.
2. Zawarcia informacji o patronacie medialnym „Nowej Gazecie” w radiowych i telewizyjnych spotach reklamujących wydarzenie (w przypadku emisji takich spotów).
3. Zapewnienia możliwości ekspozycji materiałów reklamowych (banner, roll up, gazeta) w trakcie trwania imprezy.
4. W przypadku imprez biletowanych – przekazania redakcji „Nowej Gazety” uzgodnionej wcześniej ilości biletów, które rozdysponowane będą w konkursach dla Czytelników.

W PRZYPADKU IMPREZY/WYDARZENIA CHARYTATYWNEJ/GO WSZYSTKIE WARUNKI UZGADNIANE SĄ POPRZEZ SKONTAKTOWANIE SIĘ Z WYDAWCĄ.